12 chốt kiểm soát dịch cửa ngõ TPHCM được kích hoạt từ 0h ngày 9.7

Chốt kiểm soát dịch cầu Đồng Nai hồi tháng 5.2021.  Ảnh: Anh Tú
Chốt kiểm soát dịch cầu Đồng Nai hồi tháng 5.2021. Ảnh: Anh Tú
Chốt kiểm soát dịch cầu Đồng Nai hồi tháng 5.2021. Ảnh: Anh Tú
Lên top