119 hộ dân “du mục” tìm được cuộc sống mới

Những căn nhà có điện, nước đầy đủ và nhất là những đứa trẻ được ở gần trường học có thể đến lớp. Ảnh: Đình Trọng
Những căn nhà có điện, nước đầy đủ và nhất là những đứa trẻ được ở gần trường học có thể đến lớp. Ảnh: Đình Trọng
Những căn nhà có điện, nước đầy đủ và nhất là những đứa trẻ được ở gần trường học có thể đến lớp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top