11 ngư dân Bình Định: “Lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ phải cứu anh em”

11 ngư dân và tàu cá Bình Định được tàu kiểm ngư lai dắt về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh
11 ngư dân và tàu cá Bình Định được tàu kiểm ngư lai dắt về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh
11 ngư dân và tàu cá Bình Định được tàu kiểm ngư lai dắt về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh
Lên top