1001 sắc thái mùa World Cup: Cá độ, cầm đồ, tự tử và gì nữa...

Sinh viên cắm bằng chơi cá độ. Ảnh: Xã Luận.com
Sinh viên cắm bằng chơi cá độ. Ảnh: Xã Luận.com
Sinh viên cắm bằng chơi cá độ. Ảnh: Xã Luận.com