10.000m3 đất sạt lở, QL27C nối Đà Lạt - Nha Trang kẹt cứng

Sạt lở nghiêm trọng khắp miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: CC
Sạt lở nghiêm trọng khắp miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: CC
Sạt lở nghiêm trọng khắp miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: CC
Lên top