1.000 sinh viên Đà Nẵng kêu gọi “không mang túi ni-lông đến Sơn Trà”