Chậm nạo vét, khơi thông luồng đường thủy ở biển Cửa Đại:

1.000 phương tiện đánh bắt trên biển bị ảnh hưởng

Đảo cát xuất hiện ở bờ biển Cửa Đại cũng gây ảnh hưởng di chuyển tàu trên biển. Ảnh: THANH CHUNG
Đảo cát xuất hiện ở bờ biển Cửa Đại cũng gây ảnh hưởng di chuyển tàu trên biển. Ảnh: THANH CHUNG
Đảo cát xuất hiện ở bờ biển Cửa Đại cũng gây ảnh hưởng di chuyển tàu trên biển. Ảnh: THANH CHUNG
Lên top