Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

1.000 người tham gia chạy ngăn chặn sự tuyệt chủng của động vật hoang dã