100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Các mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Ảnh ĐL
Các mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Ảnh ĐL
Các mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Ảnh ĐL
Lên top