100% nhân viên tại sân bay Nội Bài âm tính với COVID-19

100% cán bộ, công nhân viên làm việc tại cảng Nội Bài âm tính COVID-19. Ảnh GH
100% cán bộ, công nhân viên làm việc tại cảng Nội Bài âm tính COVID-19. Ảnh GH
100% cán bộ, công nhân viên làm việc tại cảng Nội Bài âm tính COVID-19. Ảnh GH
Lên top