100 ngày không nghỉ để cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho công dân

Công an Thành phố Ninh Bình đã triển khai đợt cao điểm "100 ngày không nghỉ" để cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân. Ảnh: NT
Công an Thành phố Ninh Bình đã triển khai đợt cao điểm "100 ngày không nghỉ" để cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân. Ảnh: NT
Công an Thành phố Ninh Bình đã triển khai đợt cao điểm "100 ngày không nghỉ" để cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân. Ảnh: NT
Lên top