100% mẫu F1 trên địa bàn Hải Phòng âm tính với SARS-CoV-2

Các mẫu F1 tại Hải Phòng liên quan đến ca bệnh ghi nhận ngày 6.5 đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh ĐL
Các mẫu F1 tại Hải Phòng liên quan đến ca bệnh ghi nhận ngày 6.5 đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh ĐL
Các mẫu F1 tại Hải Phòng liên quan đến ca bệnh ghi nhận ngày 6.5 đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh ĐL
Lên top