100% khách du lịch tại Côn Đảo đã được di dời an toàn

Người dân được sơ tán tới nơi an toàn
Người dân được sơ tán tới nơi an toàn