7 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM GIAO THÔNG:

100% chậm tiến độ, đội vốn gấp nhiều lần

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm trễ trong việc bàn giao là do công tác đánh giá an toàn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: SƠN TÙNG
Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm trễ trong việc bàn giao là do công tác đánh giá an toàn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: SƠN TÙNG
Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm trễ trong việc bàn giao là do công tác đánh giá an toàn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top