10 tỉnh, thành phố có trên 80% số xã bị dịch tả lợn Châu Phi đã qua 30 ngày

Thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, nhiều địa phương đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, có thể công bố hết dịch tả lợn Châu Phi (Nguồn minh họa từ Cục Thú y).
Thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, nhiều địa phương đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, có thể công bố hết dịch tả lợn Châu Phi (Nguồn minh họa từ Cục Thú y).
Thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, nhiều địa phương đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, có thể công bố hết dịch tả lợn Châu Phi (Nguồn minh họa từ Cục Thú y).
Lên top