10 tỉ USD xây dựng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ: Cần tính toán thời điểm, tránh dàn trải

Tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện nay khá lạc hậu, cần đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện nay khá lạc hậu, cần đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: Hải Nguyễn
Tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện nay khá lạc hậu, cần đầu tư xây dựng hiện đại. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top