10 thuyền viên trên tàu nhập cảnh vào Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Lên top