10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 được vinh danh là những ai?

10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam được vinh danh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV. Ảnh Hải Lâm
10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam được vinh danh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV. Ảnh Hải Lâm
10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam được vinh danh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV. Ảnh Hải Lâm
Lên top