10 sự kiện nổi bật của TPHCM trong năm 2019 là gì?

TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019.  Ảnh: M.Q
TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019. Ảnh: M.Q
TPHCM công bố 10 sự kiện nổi bật trong năm 2019. Ảnh: M.Q
Lên top