10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua bên sản phẩm gạo ST25. Ảnh: NN
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua bên sản phẩm gạo ST25. Ảnh: NN
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua bên sản phẩm gạo ST25. Ảnh: NN
Lên top