10 phường ở TP.Hải Dương thực hiện cách ly nhà với nhà phòng dịch COVID-19

10 phường trên địa bàn TP.Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh Trang tin Hải Dương
10 phường trên địa bàn TP.Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh Trang tin Hải Dương
10 phường trên địa bàn TP.Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top