10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Hà Nội

Cán bộ bộ phận một cửa phường Tràng Tiền giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: P.Đ
Cán bộ bộ phận một cửa phường Tràng Tiền giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: P.Đ
Cán bộ bộ phận một cửa phường Tràng Tiền giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: P.Đ
Lên top