10% người dân trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19

10% người trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Ảnh Bùi Tú
10% người trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Ảnh Bùi Tú
10% người trên 18 tuổi ở Hải Dương tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Ảnh Bùi Tú
Lên top