10 ngày tới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

10 ngày tới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TG
10 ngày tới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TG
10 ngày tới, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TG
Lên top