10 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân tăng nhưng cần "đột phá"

10 năm xây dựng nông thôn mới, chất lượng đời sống nông dân được cải thiện nhưng chưa có sự đột phá. Ảnh: Kh.V
10 năm xây dựng nông thôn mới, chất lượng đời sống nông dân được cải thiện nhưng chưa có sự đột phá. Ảnh: Kh.V
10 năm xây dựng nông thôn mới, chất lượng đời sống nông dân được cải thiện nhưng chưa có sự đột phá. Ảnh: Kh.V
Lên top