10 năm, tiết giảm hàng chục nghìn tỉ đồng nhờ cải cách hành chính

Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế ở Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế ở Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế ở Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top