10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội: Bộ mặt nông thôn “thay da, đổi thịt”

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, nhiều khu vực nông thôn trở thành khu công nghiệp. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, nhiều khu vực nông thôn trở thành khu công nghiệp. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, nhiều khu vực nông thôn trở thành khu công nghiệp. Ảnh: TRẦN VƯƠNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top