10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính: Không được chủ quan, bằng lòng

Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, diện mạo thủ đô nhiều thay đổi. Ảnh: PHẠM HÙNG
Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, diện mạo thủ đô nhiều thay đổi. Ảnh: PHẠM HÙNG