10 năm “độ” xe cho người khuyết tật

Anh Nguyễn Kim Cương chế tạo xe ba bánh dành cho người khuyết tật. Ảnh: PV
Anh Nguyễn Kim Cương chế tạo xe ba bánh dành cho người khuyết tật. Ảnh: PV
Anh Nguyễn Kim Cương chế tạo xe ba bánh dành cho người khuyết tật. Ảnh: PV
Lên top