10 năm cõng yêu thương lên non cao

10 năm hoạt động, CLB “Bạn thương nhau” đã xây dựng 15 điểm trường ở vùng cao. Ảnh: Thuỳ Trang
10 năm hoạt động, CLB “Bạn thương nhau” đã xây dựng 15 điểm trường ở vùng cao. Ảnh: Thuỳ Trang
10 năm hoạt động, CLB “Bạn thương nhau” đã xây dựng 15 điểm trường ở vùng cao. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top