10 lưu ý để bảo vệ tính mạng, tài sản trước bão số 10