10 giờ xuyên đêm cứu một ngư dân Quảng Nam bị tai biến trên biển

Kịp thời cứu một ngư dân Quảng Nam bị tai biến khi đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh:  Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Kịp thời cứu một ngư dân Quảng Nam bị tai biến khi đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Kịp thời cứu một ngư dân Quảng Nam bị tai biến khi đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Lên top