10 giờ băng rừng gùi thi thể đồng đội ra khỏi vùng cô lập do mưa lũ

Thi thể của Thượng úy Trương Văn Thắng được đưa qua đoạn suối có nước lũ chảy xiết. Ảnh: VQ.
Thi thể của Thượng úy Trương Văn Thắng được đưa qua đoạn suối có nước lũ chảy xiết. Ảnh: VQ.
Thi thể của Thượng úy Trương Văn Thắng được đưa qua đoạn suối có nước lũ chảy xiết. Ảnh: VQ.
Lên top