1 người tử vong trong vụ cháy tổ hợp khách sạn, bar, karaoke ở Nghệ An

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Lên top