0h ngày 12.4, chính thức dỡ chốt phong tỏa COVID-19 ở bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai trước giờ dỡ phong tỏa, cách ly. Ảnh: Vương Trần- Phạm Đông (chụp ngày 11.4)
Bệnh viện Bạch Mai trước giờ dỡ phong tỏa, cách ly. Ảnh: Vương Trần- Phạm Đông (chụp ngày 11.4)
Bệnh viện Bạch Mai trước giờ dỡ phong tỏa, cách ly. Ảnh: Vương Trần- Phạm Đông (chụp ngày 11.4)
Lên top