Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xem cảnh F35 tiếp dầu trên không và trình diễn màn hạ cánh thẳng đứng