Xem cảnh chiến đấu cơ Su-34 Nga dội bom hủy diệt vị trí của IS