Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe tăng T-80 biểu diễn tăng tốc và phanh “cháy” đường ngoạn mục