Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm “mù” phi cơ đối phương