Vũ khí “dị” của IS: Dùng bom bóng bay để chặn phi cơ chiến đấu