Video: Tên lửa IS dễ dàng hạ gục xe tăng Abrams của quân đội Iraq