Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Phi cơ SU-33 xuất kích tấn công từ tàu sân bay Kuznetsov