Video: Phi cơ Nga phóng tên lửa, kho đạn phiến quân tan tành