Video: Máy bay liên quân phóng “mưa tên lửa" vào căn cứ IS ở Mosul