Video: Dàn tăng, thiết giáp Nga khoe sức mạnh hỏa lực, tốc độ