Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Video: Dàn tăng, thiết giáp Nga khoe sức mạnh hỏa lực, tốc độ