Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ukraine hoàn tất chuyển giao lô xe tăng T-84 Oplot cho Thái Lan