UAE chi 700 triệu USD mua tên lửa chống tăng Nga

Triển lãm và Hội nghị quốc phòng quốc tế (IDEX-2017) tại Abu Dhabi
Triển lãm và Hội nghị quốc phòng quốc tế (IDEX-2017) tại Abu Dhabi