Trung Quốc nhận những bộ phận đầu tiên của hệ thống "rồng lửa" S-400

Hai tàu chở những bộ phận đầu tiên của S-400 từ Nga đã tới Trung Quốc. Ảnh: Tass.
Hai tàu chở những bộ phận đầu tiên của S-400 từ Nga đã tới Trung Quốc. Ảnh: Tass.
Hai tàu chở những bộ phận đầu tiên của S-400 từ Nga đã tới Trung Quốc. Ảnh: Tass.