Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trung Quốc đã nhận 4 chiến đấu cơ Su-35 của Nga