Trực thăng Nga dễ dàng tránh đòn tấn công của tên lửa vác vai IS